Parkinson kanunu nedir? (Ekonomi)

(Parkinson’s law) Kamu yönetiminde aşın bürokrasi ve aşırı personel istihdamı dolayısıyla, verimin giderek düşeceğini belirten ilke. Teknolojik ilerleme, kamu yönetiminde personele olan ihtiyaçları azaltmaktadır. Ancak uygulanan istihdam politikalan dolayısıyla çalışanlara yol verilememekte, bunlara yeni görevler bulunmaya çalışılmaktadır. Başka bir deyişle, her yeni bürokratik görev yeni personele ihtiyaç doğurur. Yeni personel alımı ise kırtasiyeciliği artırır, verimi düşürür. Buna Parkinson Kanunu denmektedir.